Chính sách bảo mật

chungcuthelegacy.vn sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này và đồng ý với chính sách này, bạn đồng ý sử dụng các cookie này theo các điều khoản của chính sách này.“Cookie” giúp các trang web hoạt động hiệu quả hơn và ghi nhớ các hoạt động hoặc cấu hình trong quá khứ. Chúng là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt web của bạn lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn và có thể chứa thông tin về bạn hoặc máy tính của bạn. Cookie KHÔNG phải là vi rút.Cookie thực hiện nhiều tác vụ khác như giúp bạn điều hướng giữa các trang hiệu quả hơn, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và tiết kiệm thời gian vì bạn sẽ không phải lặp lại các chi tiết của mình mỗi lần. truy cập trang web.Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích cách bạn và khách hàng sử dụng trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cải tiến. Họ cũng có thể giúp đảm bảo rằng các quảng cáo bạn thấy trực tuyến quan trọng hơn đối với bạn.Điều quan trọng cần lưu ý là bạn có thể tắt hoàn toàn cookie hoặc chỉ một số loại cookie nhất định. Bạn có thể thực hiện việc này trong trình duyệt web của mình bất kỳ lúc nào.Chúng tôi đã phân loại các cookie trên trang web này dựa trên Nguyên tắc Cookie Vương quốc Anh của Phòng Thương mại Quốc tế. Dưới đây là danh sách được phân loại của tất cả cookie được sử dụng trên các trang web của chúng tôi.Nhóm 1: các cookie hoàn toàn cần thiết – các cookie này giúp cung cấp các dịch vụ bạn đã yêu cầu và rất cần thiết trong việc giúp bạn điều hướng xung quanh trang web này và sử dụng các tính năng của nó như truy cập các khu vực bảo mật của trang web. Nếu không có những cookie này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu.Nhóm 2: cookie hiệu suất – những cookie này thu thập thông tin ẩn danh về cách bạn sử dụng trang web này, điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động. Tất cả thông tin thu thập được là ẩn danh. Các cookie này không thu thập thông tin có thể nhận dạng bạn.Nhóm 3: cookie chức năng – những cookie này ghi nhớ các lựa chọn để nâng cao trải nghiệm của bạn, như tên người dùng, ngôn ngữ của bạn hoặc khu vực bạn đang ở và cung cấp nhiều cá nhân hóa hơn. Các cookie này có thể ghi nhớ các thay đổi của bạn và cũng có thể cung cấp các dịch vụ bạn đã yêu cầu như xem video hoặc bình luận trên blog.Nhóm 4: Cookie nhắm mục tiêu hoặc cookie quảng cáo – những cookie này thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn để phân phối quảng cáo mà bạn quan tâm. Chúng thường được các mạng quảng cáo đưa vào khi chúng tôi cho phép và chúng ghi nhớ các trang web bạn đã truy cập. Thông tin này sẽ được chia sẻ với các tổ chức khác như các công ty quảng cáo. Thường thì những cookie này sẽ được liên kết với chức năng trang web do một tổ chức khác cung cấp.Cookie KHÔNG cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn về bạn và chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong cookie của bạn.Cookie của bên thứ ba được đặt bởi các đối tác trên trang web của chúng tôi và chúng tôi không kiểm soát việc phổ biến các cookie này. Để biết thêm thông tin về điều này, bạn nên tham khảo trang web của bên thứ ba có liên quan.