TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

ĐỢT

TIẾN ĐỘ

THỜI GIAN THANH TOÁN

Đặt cọc

100,000,000 VNĐ/cắn

Ngay khi ký HĐĐC

Đợt 1

30% giá bàn Căn hộ (gồm VAT)

Tại thời điểm ký HĐMB trong vòng 07 ngày từ ngày ký HĐĐC

Đợt 2

25% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 3

15% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2

Đợt 4

15% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

Chủ đầu tư thông báo bàn giao căn hộ

Đợt 5

10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

Khi Chủ đầu tư và khách hàng ký biên bản bàn giao căn hộ

Đợt 6

5% giá bán Căn hộ (gồm VAT)

Theo thông báo của CĐT khi Căn hộ được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi Bên Mua tự đi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ.