Bản tin Việt Nam hôm nay VTV1 - 23/04/2019 - Hệ thống thoát hiểm Nhật Bản

Bản tin Việt Nam hôm nay VTV1 - 23/04/2019 - Thang thoát hiểm Nhật Bản